X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ابو تراب اصفهانی (ترابا) :

ابو تراب ازمریدان و شاگردان میر عماد بوده ؛ او همان کسی است که پیکر تکه تکه شده میررا از پس کوچه های اصفهان جمع کرده،بخاک سپرد . پس ازبه قتل رسیدن میرعماد،ابوتراب برمسند تعلیم خط نشسته وگویند در تعلیم خط بسیار توانا بوده و شاگردانش در اندک زمانی خوشنویسی را فرا می گرفتند. ابوتراب در جوانی هرزه گرد بوده و در مورد مرید میرعماد شدنش ازقول خودش آورده اند:

«روزی در قهوه خانه نشسته بودم که میرعماد به اتفاق" رشید" همشیره زاده اش گذر کرد ، به خاطر فقیر رسید که اگر میر صفای باطن دارد* به قهوه خانه می آید. با اینکه میر چند قد رفته بود،برگشته،به قهوه خانه آمد،قهوه خورد و برخاسته گفت: در خانه ما هم این ها میباشد. فقیر متنبه شده، روز دیگربه منزل ایشان رفته ، دربالا خانه ای که برسردر بودمکان ساخته، دوازده سال ساکن بودم ، چنانکه گلیمی که در زیر من بود ، جای پای من سوراخ شد

تاریخ درگذشت ابوتراب را سال 1072 درسن 83 سالگی وآرامگاه اورا ، مسجد لنبان اصفهان نوشته اند.

نمونه خط او در قسمت گالری هنر موجود است.                                           روانش شاد

*بعضی حضرت میرعماد را صاحب کرامت میدانسته اند.